Felhasználási feltételek


Üdvözöljük a Zeneszöveg.hu oldalon, a Zeneszöveg.hu Kft. (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu) által üzemeltetett online hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap a Zeneszöveg.hu Kft. - (székhely: 1023. Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Adószám: 22777306-2-41; Képviseli: Csipai Roland, elérhetősége: zeneszoveg@zeneszoveg.hu) - tulajdona.
Kérjük, tanulmányozza alaposan, mert a Zeneszöveg.hu használatával ön elfogadja  az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a honlapon közzétett felhasználási feltételeit a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Zeneszöveg.hu-ra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatást a Zeneszöveg.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette, elfogadja és megerősíti az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel;
(c) a Zeneszöveg.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(e) a Zeneszöveg.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely harmadik személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, jogával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
•    Védjegyoltalom, ill. szerzői jogi védelem alatt álló név, megjelölés,
•    mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
•    más személy jogát és méltányolható érdekeit sértő név,
•    obszcén vagy trágár kifejezés,
•    rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, vagy egyébként a közízlést sértő megjelölés
•    burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adatának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, arra az esetre a Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó azonosságát további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön kijelenti, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Zeneszöveg.hu tényleges tudomást szerez a jogsértő, megtévesztő azonosító használatáról, a Zeneszöveg.hu jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Zeneszöveg.hu nem tartozik felelősséggel a fenti felhasználói kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésével okozott jogsértésekért vagy károkért.  A Zeneszöveg.hu egyébként is fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indokolás nélkül megtagadja.

Adatvédelmi kikötés

Ön a Zeneszöveg.hu oldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználói  adatait a Zeneszöveg.hu a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban  tárolja,  kezelje, a honlapon található szolgáltatások promóciója céljából Önnek elektronikus üzeneteket küldjön, valamint anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje. Vonatkozó adatkezelési azonosítóink: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.  

Felhasználói magatartás

Ön kijelenti, hogy a honlap használata során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
A jelen felhasználási feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja más felhasználók érdekeinek, jogainak sérelmére. A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza a szolgáltatást azon felhasználók tekintetében, akik másokat akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon zaklatnak.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a zeneszöveg.hu oldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a feltöltött dalszövegeket, szövegrészleteket, módosításokat, fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és viselni köteles bármely jogsértő tartalom következményeit is.
Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználók által a zeneszöveg.hu oldalra felhelyezett tartalmakat a Zeneszöveg.hu semmilyen módon nem ellenőrzi, amint azonban jogsértő tartalomról szerez tudomást, úgy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, a jogsértő tartalom elérhetőségét haladéktalanul megszűnteti. A Zeneszöveg.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a felhasználók által felhelyezett tartalmakért.
Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu Ön számára eseti jelleggel, vagy rendszeresen hírlevelet küldjön. A hírlevél az oldallal kapcsolatos fontos információkat, vagy az oldal témáit érintő hirdetéseket is tartalmazhat.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyek személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, melyek nyilvánosság részére való hozzáférhetővé tétele a szerzői jogi törvény által védett jogokat sért, vagy egyébként a jelen felhasználási feltételekbe ütközik.
A jogellenes tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
•    A Zeneszöveg.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
•    Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal-kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Zeneszöveg.hu-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
•    A Zeneszöveg.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
•    Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
•    A  Zeneszöveg.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
•    Megszerzett anyagok publikálása;
•    Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy rosszhiszemű, illetve tisztességtelen szándékkal történő létesítése;
•    Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a dalszövegekhez tartozó blog-részben, Facebook oldalon vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, linkeket illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár a chat-en azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy azokat a Zeneszöveg.hu támogatja vagy hagyta jóvá;
•    Bármely harmadik személy rendelkezése alatt álló tartalom jogellenes engedély nélküli felhasználása
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
•    Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
•    Hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Zeneszöveg.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Zeneszöveg.hu kérheti, hogy a felhasználó
•    a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
•    vagy azt, hogy küldje el az Zeneszöveg.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
•    vagy személyazonosságát egyéb, az Zeneszöveg.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

A halottakkal kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@zeneszoveg.hu címen.

Felelősség kizárás

A Zeneszöveg.hu és annak tulajdonosai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a  Zeneszöveg.hu oldalon elhelyezett adatok, tartalmak hitelességéért,  teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Zeneszöveg.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.
Ön tudomásul veszi, hogy a Zeneszöveg.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Zeneszöveg.hu nem vállal felelősséget a használat következményeként esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Zeneszöveg.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön kijelenti,  hogy a Zeneszöveg.hu helyett közvetlenül helytáll  minden, harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön Zeneszöveg.hu oldal és kapcsolódó szolgáltatásai használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely jogcímből eredő követelést.

A fórum felhasználói szabályzata

Az Adminisztrátor, és a moderátorok mindent megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák a Fórumból az általánosan kifogásolható anyagokat, azonban lehetetlen, hogy minden egyes hozzászólást átnézzenek. Ebből adódóan elfogadom, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok, vagy a Webmester álláspontját - így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Beleegyezek, hogy nem küldök sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó, vagy bármely más olyan tartalmat, illetve anyagot, mely törvényt sért. Mivel ez egy nyilvános fórum, ezért olyan anyagot sem küldök, mely ellentétes az általános közízléssel. A fentiek megsértése azonnali és végleges regisztráció törlést von maga után.

Elfogadom, hogy a Fórum webmesterének, az Adminisztrátornak és bármely Moderátornak jogában áll eltávolítani, szerkeszteni a hozzászólásaimat, vagy lezárni az általam nyitott témákat, amennyiben úgy ítélik meg hogy ez szükséges. Mint felhasználó, elfogadom, hogy néhány, általam megadott adat tárolásra kerül a Fórum adatbázisában. Ezek az információk semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, de sem az Adminisztrátor sem a Moderátorok nem tudnak felelősséget vállalni az adatokért egy esetleges "hacker-támadás" esetén.

A Fórum "cookie"-kat (sütiket) használ, hogy adatokat tároljon a felhasználó számítógépén, de egyik sem tartalmaz személyes adatokat, melyek a regisztrációnál kerültek megadásra. A cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek.

Vásárlási feltételek, előfizetői díj

A Szolgáltató a Tartalom letöltése, vagy térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatás (pl. reklámmentes oldal, egyszerűsített nézet) ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson.
Az előfizetői díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Szolgáltatást a megadott időtartamra igénybe vegye, vagy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal az előfizetői díj megfizetésére.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.

A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely a Zeneszöveg.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja a Zeneszöveg.hu látogatásával.


Szíves együttműködéseteket előre is köszönjük!


Üdvözlettel:

a Zeneszöveg.hu csapata
 


© 2024 - Zeneszöveg.hu Kft. - Minden jog fenntartva.
Kedves Látogatónk!

A Zeneszöveg.hu oldal teljes értékű használatához minimum Internet Explorer 8 vagy Google Chrome v8.0, illetve Mozilla Firefox 4.0 böngésző ajánlott. Az alábbi linkeken elérhetők a legfrissebb változatok.

Amennyiben korlátozott lehetőségekkel folytatni kívánod a böngészést oldalainkon, kattints a TOVÁBB gombra.

Tovább